Traži uplatu po nazivu donatora: Ukupno uplata od '07: 8710
 
DatumDonatorIznos uplateNačin uplateTip DonatoraUkupno uplatio
11.06.2020Elektrodistribucija Sanski Most172,20 KMKasicaZlatni9.611,10 KM
11.06.2020Nova Banka Sanski Most196,90 KMKasica 1.540,05 KM
11.06.2020Trgovina Euro Andi Podzvizd232,00 KMKasicaBronzani1.015,30 KM
10.06.2020Suad Bulić20,00 KM Bronzani720,00 KM
10.06.2020Elektrodistribucija Velika Kladuša32,30 KMKasicaZlatni5.101,00 KM
10.06.2020KIB Banka V.Kladuša389,00 KM Zlatni12.051,60 KM
06.06.2020Bajramović Ismet i Fatima100,00 KM Zlatni20.400,00 KM
03.06.2020Šibić Senita Bihać200,00 KM Bronzani400,00 KM
02.06.2020Junuzović Muris Bihać20,00 KM Zlatni2.790,00 KM
28.05.2020Hadžić Zuhdija100,00 KM Zlatni6.800,00 KM
27.05.2020Ekipa sa termina Velika Kladuša1.000,00 KM Bronzani1.300,00 KM
27.05.2020Kajtazović Nedim20,00 KM Bronzani20,00 KM
27.05.2020Begić Mirsad50,00 KM Bronzani50,00 KM
27.05.2020Nedžad Bašagić2.933,75 KM Bronzani2.933,75 KM
27.05.2020Ernad Jugo97,79 KM Bronzani97,79 KM
27.05.2020Senka Rekanović117,35 KM Bronzani117,35 KM
27.05.2020Porčić Selim Liskovac bb Cazin50,00 KM Bronzani350,00 KM
27.05.2020Okanović Faruk i Dzenana100,00 KM Bronzani1.433,60 KM
26.05.2020Unimatrix doo Bihać100,00 KM Srebrni2.040,00 KM
26.05.2020Okić Đana20,00 KM Bronzani20,00 KM
26.05.2020Ćoragić Mirsada38,80 KM Bronzani38,80 KM
26.05.2020Nadarević Fuad38,80 KM Bronzani38,80 KM
26.05.2020Šakanović Hajrudin50,00 KM Bronzani50,00 KM
26.05.2020Šakanović Zlatko Arifov50,00 KM Bronzani50,00 KM
26.05.2020Ćerimović Zehida Ahmetovca50,00 KM Bronzani50,00 KM
26.05.2020Pehlić Sebila50,00 KM Bronzani50,00 KM
26.05.2020Pehlić Huse50,00 KM Bronzani50,00 KM
26.05.2020Kajtezović Nelisa i Alen58,20 KM Bronzani58,20 KM
26.05.2020Šakanović Arif Nurin75,00 KM Bronzani75,00 KM
26.05.2020Pehlić Hima194,05 KM Bronzani194,05 KM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

 
 
sistem razvio HiT©2007-17 sistem donatori ver 2.1 www.art.centar-duga.info